12.11.19

Hallituksen snadit
Kokoustiedote 12.11.19

Kokouksesta puuttuivat Anikari ja Perkiökangas.

1.Hallitus sai yhteenvedon taloyhtiössä käynnistyneestä linjasaneerauksesta.
Linjasaneerauksen johdosta toimisto on kiinni 10.12.19-20.3.20
Tuotemyynti toimii etukäteen tilaamalla:
Toimisto päivystää myöhemmin ilmoitettavissa paikoissa

2.Juhlavuoden toimintaa on tarkoitus laajentaa eri puolille kaupunkia. Toimintaa varten on haettu avustuksia sekä Helsingin kaupungilta että Suomen kulttuurirahastolta. Toimintaa sopeutetaan tuen suuruuteen.
Riippumatta tuen suuruudesta hallitus päätti kustantaa kaksi slangikirjaa jotka ovat Heikki Paunosella työn alla.

3.Hallitus päätti esittää syyskokoukselle jäsenmaksun korottamista  kahdella eurolla jolla pystytään varautumaan remontin aiheuttamiin tilakustannusten kasvuun.
Hallitus päätti myös ottaa käyttöön  jäsenmaksun yhteydessä kerättävän vapaaehtoisen tukimaksun jolla varmistettaisiin juhlavuoden toimintaa.
Samoin hallitus esittää syyskokoukselle perhejäsenen maksun käyttöönottoa. Maksun suuruus olisi puolet varsinaisesta maksusta ja maksuun ei sisältyisi Tsilaria.

4.Hallitus kävi läpi 18.11 kokousten esityslistat ja jäseniltä saapuneet kirjeet. Todettiin sekä Matti Reittamon, Timo Pakkasen ja Markku Poutasen kirjeiden asioiden tulevan esille ylimääräisen kokouksen asialistan käsittelyssä.

 

Kysy lisätietoja joko pj. pirjo.tuohimaa@gmail.com tai byroosta toimisto@stadinslangi.fi