Hallituksen snadit 8.10.2019

Hallituksen kokouksen 8.10.19 snadi yhteenveto

  • todettiin maksamattomien jäsenten määrä jatkotoimenpiteitä varten
  • hyväksyttiin sääntömuutokset esitettäväksi syyskokoukselle
  • päätettiin teettää päivitetty slangikartta ja tilata sitä 500kpl
  • päätettiin hankkia varastotila taloyhtiön remontin ajaksi 20.11-20.3
    päätettiin pyrkiä pitämään byroo myyntitilana vielä 20.11-16.12.
  • päätettiin järjestää jäsenpalvelut ja myynti kiertävissä pisteissä joista tarkemmat tiedot joulukuussa
  • päätettiin perua aiempi päätös logon uudistamisesta ja teettää nykyisestä selkeämpi rintamerkki nykyisen pinssin rinnalle.
  • päätettiin 18.11 kokousten käytännön järjestelyistä
  • päätettiin juhlavuoden suunnitelman tarkennuksista joiden merkitys painottuu nyt enemmän kirjalliseen tuotantoon ja sen tukemiseen

Lisätietoa päätösten taustoista pj. pirjo.tuohimaa@gmail.com tai toimisto@stadinslangi.fi