Hallituksen palkkiot

HALLITUKSEN TYÖSKENTELY STADIN SLANGI RY:N TAPAHTUMISSA

Viime aikoina toimistolta on kyselty hallituksen jäsenten saamista korvauksista liittyen heidän osallistumiseensa erilaisiin tapahtumiin tai retkiin.
Tarkennuksena haluammekin nyt kertoa seuraavaa:

Viime syyskokous (23.11.2014) päätti, ettei hallituksen
jäsenille makseta enää kokouspalkkioita. Esitys tehtiin hallituksen
toimesta, perustuen yhdistyksen taloudellisten resurssien säästöihin.
On myös sovittu, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita
Stadin Slangi ry:n puolesta, muussa kuin poikkeuksellisissa
tilanteissa, jotka voivat olla esimerkiksi sponsoriavustuksilla
saadut palkkiot.
Marjut Klinga
Toiminnanjohtaja/045-186 7238 toimisto@stadinslangi.fi